POLITIKA KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE


ISO Certifikati 9001:2015 i ISO 14001:2015

Talas-M je crnogorska kompanija za upravljanje destinacijama koja se specijalizovala za organizaciju korporativnih događaja, kongresa i timbilding aktivnosti. Talas-M nudi kompletne programe i usluge za bilo koji broj klijenata.

Rukovodstvo preduzeća je opredjeljeno za ispunjenje zahtjeva svojih klijenata i stalno poboljšanje efektivnosti i efikasnosti poslovnog sistema u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.


Sa klijentima i dobavljačima izgrađujemo partnerske odnose i razvijamo obostranu saradnju. Prateći najsavremenije trendove i regulatorne propise slijedimo potrebe i zadovoljstvo klijenata.

U tom cilju naša osnovna opredjeljenja su:

  • Prepoznavanje želja i budućih potreba klijenata i njihovo ispunjavanje po kvalitetu i pouzdanosti, ekonomičnosti i poštovanju ugovorenih rokova;
  • Razumjevanje organizacije, njenog konteksta i zainteresovanih strana;

Postavljanje mjerljivih ciljeva u svim procesima;

  • Upravljanje rizicima i prilikama u procesima;

Redovno praćenje svih performansi procesa;

Stalno povećanje efikasnosti i efektivnosti rada;

  • Povećavanje motivacije i učinaka svih zaposlenih;
  • Uspostavljanje monitoringa, mjerenja, analize i vrednovanja;

Identifikovanje svih aspekata životne sredine, a posebna pažnja usmjerena na značajne aspekte u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine,

  • Izgradnja svijesti kod zaposlenih, isporučioca i podugovorača o uticajima na životnu sredinu i pravilno postupanje sa opasnim i neopasnim otpadom.

Poštovanje zakonske regulative i integrisani menadžmenta sistem upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredne usklađen sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 omogućuje da klijenti budu u potpunosti zadovoljni.

Od samog osnivanja do danas konstantno unapređujemo svoje poslovanje, pratimo ove trendove i zahtjeve iz oblasti zaštite životne sredine, u želji da učvrstimo poziciju na trži tu, budemo prepoznatljivi po kvalitetu usluga i zadovoljstvu naših klijenata.

Budva, 15.09.2020.